គេហទំព័រ​និង​បណ្តាញ​ទំនាក់ទំនង​សង្គម​WeChat​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​ព័ត៌មាន​នៃ​សមាជ​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​លើកទី​១៩​នឹង​បើក​ដំណើរការ​នៅ​ថ្ងៃទី​១១​តុលា​
2017-10-09 16:51:09  cri  Web Editor:Deng
គេហទំព័រ​និង​បណ្តាញ​ទំនាក់ទំនង​សង្គម​WeChat​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​ព័ត៌មាន​នៃ​សមាជ​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​លើកទី​១៩​នឹង​បើក​ដំណើរការ​នៅ​ថ្ងៃទី​១១​ខែតុលា​ខាង​មុខ​នេះ​ ដោយ​គ្រាន់តែ​វាយ​ពាក្យ​តំណភ្ជាប់​​​ http://19th.cpcnews.cn ​និង​ wechat: cpcnews19th ​ ដើម្បី​ទទួល​​បាន​ព៏ត៌មាន​លំអិត​នៃ​សមាជ​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​លើកទី​១៩​នេះ៕
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ