សន្និសីទ​នៃ​អង្គការ​ទេសចរណ៍​ពិភពលោក​ចេញផ្សាយ​"ការផ្តួចផ្តើម​គំនិត​ក្រុង ​Cheng ​du ​ស្តីពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​លើ​វិស័យ​ទេសចរណ៍​នៃ​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខ្សែក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវមួយ"​
2017-09-14 14:45:23  cri  Web Editor:Sun
    ថ្ងៃទី១៣​ខែកញ្ញា​ សន្និសីទ​ពេញអង្គ​លើកទី២២​នៃ​អង្គការ​ទេសចរណ៍​ពិភពលោក​របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ​បាន​បើកសម័យប្រជុំ​នៅ​ក្រុង​ Cheng ​du ​។ ​ការលើកឡើង​នូវ​ការផ្តួចផ្តើម​គំនិត​តាម​រយៈ​​​ខ្សែក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​ដែល​ជាឱកាស​សម្រាប់​អភិវឌ្ឍ​ឧស្សាហកម្ម​ទេសចរណ៍​តាម​ផ្លូវនេះ​ធ្វើឲ្យ​​តំណាង​រដ្ឋាភិបាល​ប្រទេស​នានា​ដែល​បាន​ចូលរួម​សន្និសីទនេះ​ឯកភាព​ ហើយ​សន្និសីទ​នេះ​ក៏បាន​ចេញផ្សាយ"​ការផ្តួចផ្តើម​គំនិត​ក្រុង ​Cheng​ du ​ស្តីពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​លើ​វិស័យ​ទេសចរណ៍​នៃ​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខ្សែក្រវាត់មួយ​និង​ផ្លូវមួយ"​ផងដែរ ។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ