តំណាង​ប្រព័ន្ធ​សារព័ត៌មាន​ភាសា​ចិន​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក​ប្រមូល​ផ្តុំ​គ្នា​នៅ​ក្រុង​ហ្វូចូវ​ដើម្បី​ធ្វើ​កិច្ចសន្ទនា​ចំពោះ​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខែ្ស​ក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ​
2017-09-11 15:15:17  cri  Web Editor:Wei
    ថៃ្ង​ទី១០​ ខែ​កញ្ញា​ វេទិកា​ប្រព័ន្ធ​សារព័ត៌មាន​ភាសា​ចិន​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក​លើក​ទី៩​បាន​សម្ពោធ​បើក​នៅ​ក្រុង​ហ្វូចូវ​ ខេត្ត​ហ្វូជាន​ តំណាង​ប្រព័ន្ធ​សារព័ត៌មាន​ភាសា​ចិន​ដែល​មក​ពី​ប្រទេស​និង​តំបន់​ជាង​៦០​ទូទាំង​ពិភពលោក​បាន​ប្រមូល​ផ្តុំគ្នា​ដើម្បី​ជជែក​ពិភាក្សា​និង​ផ្លាស់​ប្តូរ​គំនិត​គ្នា​ក្រោម​ប្រធានបទ​ គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខែ្ស​ក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ​និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ថ្មី​នៃ​ប្រព័ន្ធ​សារព័ត៌មាន​ភាសា​ចិន៕​
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ