សិក្ខាសាលា​ស្តីពី​"យុទ្ធសាស្ត្រ​ 4.0​ របស់​ប្រទេសថៃ​និង​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ស្តីពី​ខ្សែក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​ចាប់ដៃគ្នា​រីកចម្រើន​ទៅមុខ​"​​បើកធ្វើ​នៅ​ក្រុង​បាងកក​
2017-08-05 14:52:24  cri  Web Editor:Sun
    រសៀល​ថ្ងៃទី៤​ខែសីហា​ សិក្ខាសាលា​ដែល​មាន​ប្រធានបទ​"យុទ្ធសាស្ត្រ​ 4.0​ របស់​ប្រទេសថៃ​និង​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ស្តីពី​ខ្សែក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​ចាប់ដៃគ្នា​រីកចម្រើន​ទៅមុខ​"បាន​បើកធ្វើ​នៅ​ក្រុង​បាងកក​ រាជធានី​ប្រទេសថៃ ។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ