លោក​Geng​shuang​អ្នកនាំពាក្យ ​ក្រសួង​ការបរទេសចិន​ថ្លែងថា​ភាគី​ចិន​ចាត់​ទុក​សមាគម​អាស៊ាន​ជា​ទិសដៅ​ដ៏មាន​អាទិភាព​ខាង​ការទូត​នៃ​ប្រទេស​​ជិតខាង​និង​ចាត់​ទុក​ជា​តំបន់​សំខាន់​សម្រាប់​ការ​ជំរុញ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​នៃ​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ស្តីពី​ខ្សែ​ក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ​
2017-08-04 15:00:37  cri  Web Editor:Sun
    ថ្ងៃទី៣​ខែសីហា​ លោក ​Geng​ shuang ​អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួង​ការបរទេសចិន​បាន​ថ្លែង​នៅ​ពេលឆ្លើយតបនឹងសំនួរមានពាក់ព័ន្ធថា ​ភាគីចិន​យកចិត្តទុកដាក់​ដល់​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​មេត្រីភាពជាមួយសមាគមអាស៊ាន ហើយ​ចាត់ទុក​សមាគម​អាស៊ាន​ជាទិសដៅ​ដ៏មាន​អាទិភាព​ខាង​ការទូត​នៃ​ប្រទេស​​ជិតខាង​និង​ចាត់ទុកជា​តំបន់​សំខាន់​សម្រាប់​ការជំរុញ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​នៃ​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ស្តីពី​ខ្សែក្រវាត់មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ ៕
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ