ប្រទេស​ចិននិង​ប៉ាគីស្ថាន​ធ្វើ​ការសិក្សា​អំពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​ផ្នែក​ហានិភ័យ​និង​ការកាត់បន្ថយ​គ្រោះមហន្តរាយ​ធម្មជាតិ​
2017-07-18 15:14:19  cri  Web Editor:Sun
    ថ្ងៃទី​១៧​ខែកក្កដា​ សិក្ខាសាលា​ស្តីពី​ខ្សែក្រវាត់មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​និងជា​សិក្ខាសាលា​ដើម្បី​ធ្វើ​ការសិក្សា​ផ្នែក​ហានិភ័យ​​និង​ការកាត់បន្ថយ​គ្រោះមហន្តរាយ​ធម្មជាតិ​នៃ​របៀង​សេដ្ឋកិច្ច​រវាង​ប្រទេស​ចិន​និង​ប៉ាគីស្ថាន​បាន​បើកធ្វើ​នៅ​ក្រុង​អ៊ីស្លាមម៉ាបាដ​ រដ្ឋធានី​ប្រទេស​ប៉ាគីស្ថាន​ ។ ​អ្នកជំនាញការ​ដែល​ចូលរួម​សិក្ខាសាលា​នេះ​បាន​វែកញែកថា ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​រវាង​អ្នកសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​វិទ្យាសាស្ត្រ​របស់​ប្រទេសចិន​និង​ប៉ាគីស្ថាន​ក្នុង​វិស័យនេះ​គឺ​ទទួល​បាន​លទ្ធផល​គាប់ប្រសើរ ។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ