រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​​​​ហិរញ្ញវត្ថុ​ហ្វីលីពីន​ថ្លែង​ថា ហ្វីលីពីន​នឹង​ទទួល​ផល​ប្រយោជន៍​ពី​​កិច្ចកសាង​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​"ខ្សែក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ"
2017-06-21 17:44:28  cri  Web Editor:Zhai

  ថ្ងៃទី ២០ ខែ​មិថុនា​ ក្រសួង​ហិរញ្ញវត្ថុហ្វីលីពីន​បាន​ចេញ​ផ្សាយ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​មួយ​ថា ក្រោយ​​ពេល​​​ចូលរួម​កិច្ចកសាងគំនិត​​ផ្តួចផ្តើម​"ខ្សែក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ"​រួច​ ប្រទេស​ហ្វីលីពីន​នឹង​​ទទួលបាន​​ផល​ប្រយោជន៍​ទាំង​ក្នុង​កិច្ចកសាង​ហេដ្ឋា​រចនាសម្ព័ន្ធ​និង​ការ​ពង្រីក​ទីផ្សារ​ពាណិជ្ជកម្ម​​ ៕

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ