លោកភូទីន​ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី​ថ្លែង​ថា​ ​វេទិកា​កំពូល​សម្រាប់​​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​ស្តីពី​គំនិត​​ខ្សែក្រវាត់មួយ​និងផ្លូវមួយ​​ជា​ការ​ចាប់ផ្តើម​នៃ​រយៈកាល​ថ្មី​សម្រាប់​កិច្ចសប្រតិបត្តិការ​នៃ​មហាដីគោក​អាស៊ី​-អឺរ៉ុប​
2017-06-16 16:14:53  cri  Web Editor:Wang

 ថ្ងៃទី​១៥​ខែមិថុនា​ លោកភូទីន​ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី​បាន​ថ្លែង​ថា​ ​វេទិកា​កំពូល​សម្រាប់​កិច្ច

សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិស្តីពី​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខ្សែក្រវាត់មួយ​និងផ្លូវមួយ​ជា​កិច្ចប្រជុំ​អន្តរជាតិ​ដែល​មួយតែ​មួយគត់​​ ​ការ​រៀបចំ​ដោយ​ជោគជ័យ​នៃ​វេទិកា​នេះ​​​​ជាការ​​ចាប់ផ្តើមនៃ​​រយៈកាល​ថ្មីសម្រាប់​កិច្ចសប្រតិបត្តិការ​នៃ​មហាដីគោក​អាស៊ី​-អឺរ៉ុប​​៕

 

 

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ