ពិព័រណ៍​ផលិតផល​ម៉ាស៊ីន​អេឡិចត្រូនិច​នៃ​ពិព័រណ៍​ចិន-​អាស៊ាន​ឆ្នាំ២០១៧​បាន​រៀបចំធ្វើ​នៅ​ប្រទេស​វៀតណាម
2017-06-16 18:17:51  cri  Web Editor:Liu

    ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ​ពិព័រណ៍ផលិតផល​អេឡិចត្រូនិច​នៃ​ពិព័រណ៍​ចិន-​អាស៊ាន​ឆ្នាំ​២០១៧​បាន​សម្ពោធបើក​នៅ​ទីក្រុង​ហាណូយ​រដ្ឋធានី​​ប្រទេស​វៀតណាម ​សហគ្រាស​ម៉ាស៊ីន​អេឡិចត្រូនិច​ចំនួន​១០៦​ដែល​មកពី​ខេត្ត​និង​ទីក្រុង​ចំនួន​១៤​របស់​ប្រទេស​ចិន​បាន​ចូលរួម​តាំង​បង្ហាញ​ផលិតផល​របស់​ខ្លួន។

លោក​HongXiaoyong​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​ប្រទេស​ចិន​ប្រចាំ​នៅ​វៀតណាម​បាន​ថ្លែងថា​ ​ពិព័រណ៍​លើក​នេះ​ជាឱកាស​ដ៏​ល្អ​សម្រាប់​សហគ្រាស​ចិននិង​វៀតណាម​ធ្វើ​​ការផ្លាស់ប្តូរ​និង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ​រួមគ្នា​អភិវឌ្ឍ​ និង​មាន​អំណោយផល​ដល់​ភាគីទាំង​២​ក្នុង​ការ​បង្កើន​ការ​យល់​ដឹង​ពី​គ្នា​ព្រមទាំង​​ ​ពង្រីក​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ជាក់សែ្តង៕

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ