មជ្ឈដ្ឋានពាណិជ្ជកម្ម​សិង្ហបូរី​រង់ចាំ​ចូលរួម​ការកសាង​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខ្សែក្រវាត់មួយ​និង​ផ្លូវមួយ
2017-06-08 15:34:18  cri  Web Editor:Xu
    វេទិកាកំពូល​សម្រាប់​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​អំពី​គំនិតផ្តួចផ្តើម​ខ្សែក្រវាត់មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​ដែល​បើកធ្វើ​នៅក្រុងប៉េកាំង​កាលពី​ពាក់កណ្តាល​ខែឧសភា​បានទទួល​ជោគជ័យ​ដ៏គាប់ប្រសើរ ការនេះ​ត្រូវបាន​មជ្ឈដ្ឋានពាណិជ្ជកម្ម​សិង្ហបូរី​យកចិត្តទុកដាក់​យ៉ាងខ្លាំង ។ ពេល​ផ្តល់​បទសម្ភាសន៍​ដល់​អ្នកសារព័ត៌មាន​នាពេលកន្លងទៅ លោក​Teo Siong Seng ប្រធាន​សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​សិង្ហបូរី​បានថ្លែងថា គំនិតផ្តួចផ្តើម​ខ្សែក្រវាត់មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​បាននាំមក​នូវ​ឱកាសល្អ​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​របស់​សហគ្រាសសិង្ហបូរី​នៅពេលអនាគត ៕
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ