លោកអនុប្រធាន​និង​ជា​អគ្គលេខាធិការ​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​មូលនិធិថាមពល​ចិន​៖គំនិត​ផ្តួចផ្តើមអំពី​​"ខ្សែក្រវាត់មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ"គាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍ​ជា​និរន្តរភាព​នៃ​ប្រភពធនធាន​​សមុទ្រ​
2017-06-07 15:35:26  cri  Web Editor:Li

តបតាម​សេចក្តី​អញ្ជើញ​របស់​មហាសន្និបាត​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី ៥ ខែ​មិថុនា​តាម​ម៉ោង​តំបន់  លោក He zhiping អនុប្រធាន​និង​ជា​អគ្គលេខាធិការ​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​មូលនិធិថាមពល​ចិន​បាន​អញ្ជើញ​ទៅ​ចូលរួម​ពិធី​សម្ពោធន៍​បើក​មហាសន្និបាត​អំពី​សមុទ្រ​លើកដំបូង​នៃអង្គការ​សហប្រជាជាតិ​ ។  នៅ​ក្នុងកិច្ចប្រជុំ លោក​បាន​អំពាវនាវ​ឲ្យធ្វើ​ការ​តភ្ជាប់​​​គំនិត​ផ្តួច​ផ្តើម​អំពី​ "ខ្សែក្រវាត់មួយ​និង​ផ្លូ​វមួយ​ "​របស់ប្រទេស​ចិន​​ជាមួយ​នឹង​របៀបវារៈអំពីការអភិវឌ្ឍ​ជា​និរន្តរភាព​នៃប្រភពធនធានសមុទ្រ​  ហើយ​ឆ្លងតាមរយៈគំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ " ខ្សែក្រវាត់មួយ​និងផ្លូវ​មួយ "​ នេះ​អាច​ផ្តល់ការគាំទ្រ​ដល់​វិស័យ​សិប្បកម្ម​និង​របរ​នេសាទ​ ដើម្បី​ធានា​ឲ្យ​ប្រភពធនធាន​នេសាទ​អាច​ប្រើប្រាស់​ជា​និរន្តរភាព ។

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ