សន្និសីទ​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តីពី​សមិទ្ធផល​នៃ​វេទិកាកំពូល​សម្រាប់​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​ស្តីពី​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខ្សែក្រវាត់មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​បាន​ធ្វើឡើង​នៅ​ក្រុង ​Almaty
2017-05-26 15:18:49  cri  Web Editor:Sun
    កាលពី​ថ្ងៃទី២៥​ខែឧសភា​ឆ្នាំ២០១៧ ​លោក​ Zhang​ wei ​អគ្គកុងស៊ុល​របស់ចិន​ប្រចាំនៅ​ក្រុង ​Almaty ​ បាន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​សន្និសីទ​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តីពី​សមិទ្ធផល​នៃ​វេទិកា​កំពូល​សម្រាប់​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​ស្តីពី​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខ្សែក្រវាត់មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​ដែល​បើក​ធ្វើ​នៅ​សណ្ឋាគារ ​InterContinental​ ដើម្បី​បញ្ជាក់ពី​សភាពការណ៍​នៃ​ការរៀបចំ​វេទិកា​កំពូល​សម្រាប់​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​ស្តីពី​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខ្សែក្រវាត់មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​ព្រមទាំង​សមិទ្ធផល​នៃ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​សំខាន់ៗ​ដែល​ប្រទេស​តាម​បណ្តោយ​ខ្សែក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​ទទួលបាន​ចាប់តាំងពី​ការបង្កើត​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ស្តីពី​យុទ្ធសាស្ត្រ​ខ្សែក្រវាត់មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​ដែល​មាន​រយៈពេល​បីឆ្នាំ​កន្លងមក​ជូនដល់​អ្នកសារព័ត៌មាន​ដែល​បាន​ចូលរួម​សន្និសីទី​នេះ ។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ