លោកស្រី ​Theresa​ May ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​អង់គ្លេស​​ប្រកាស​ដាក់​ប្រទេសអង់គ្លេស​ស្ថិតក្រោម​ការគំរាមកំហែង​ភេរវកម្ម​ក្នុង​​កម្រិត​ខ្ពស់បំផុត​
2017-05-24 09:52:44  cri  Web Editor:Sun

    បន្ទាប់ពី​កើត​ការវាយប្រហារ​ភេរវកម្ម​នៅ​ក្រុង​ Manchester ​យប់​ថ្ងៃទី២៣​ខែឧសភា ​លោកស្រី​ Theresa ​May ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​អង់គ្លេស​បាន​ប្រកាស​ជាបន្ទាន់ថា ដាក់​ប្រទេស​អង់គ្លេស​ស្ថិត​ក្រោម​ការគំរាម​កំហែង​ភេរវកម្ម​ពី​កម្រិត​​ធ្ងន់ធ្ងរ​ទៅ​កម្រិត​គ្រោះថ្នាក់ ​ដែលជា​កម្រិត​ខ្ពស់បំផុត​ក្នុង​ចំណាត់ថ្នាក់​ទាំង៥​របស់​ប្រទេស​អង់គ្លេស ។

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ