ប្រទេសចិនសាកល្បង​​​ជីកយក​​ដុំ​ឧស្ម័ន​កម្មជាតិ​ពី​បាត​​​សមុទ្រ​​ដោយ​​​ជោគជ័យ​​​ជា​​លើក​​ដំបូង
2017-05-19 11:37:26  cri  Web Editor:Wang

 ថ្ងៃទី១៨​ខែ​ឧសភា​ ​ការ​សាកល្បង​ជីកយកឧស្ម័នកម្មជាតិរបស់​ប្រទេសចិន​ក្នុង​លំហសមុទ្រ​ពីបាត​សមុទ្រ​ចិនខាងត្បូង​ប្រទេស​ចិន​បាន​សម្រេច​ការ​ផលិតឧស្ម័នក្នុង​រយៈពេល​១៨៧ម៉ោង​ជាប់គ្នា​​។ ​នេះជាលើកដំបូង​ហើយដែល​ប្រទេស​ចិនទទួលបាន​ជោគជ័យ​ក្នុងការជីកយកបាន​ដុំឧស្ម័នធម្មជាតិពី​ក្នុងលំហសមុទ្រ ​ដែល​នឹង​មាន​ឥទ្ធិពល​យ៉ាង​ជ្រាលជ្រៅ​ចំពោះ​ការផលិត​ថាមពល​និង​កំណែទម្រង់​ចំណាយ៕

 

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ