ឥណ្ឌូនេស៊ី​កសាង​កោះ​បាលីថ្មី​ចំនួន១០ដើម្បី​គួប​ផ្សំ​ជា​មួយយុទ្ធសាស្រ្តខ្សែក្រវាត់​មួយផ្លូវ​មួយ​ទៅ​ទាក់​ទាញ​អ្នក​ទេសចរ​ចិន
2017-05-19 15:40:23  cri  Web Editor:Zheng

  ថ្ងៃ​ទី​១៨​ខែ​ឧសភា ក្នុង​សន្និសីទ​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​អំពី​ទេសចរណ៍​របស់​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ដែល​បើក​ធ្វើ​នៅ​ក្រុង​ហ្វូចូវប្រទេស​ចិន ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី​បាន​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​ទៅ​កាន់​បរទេស​នូវ​ផែន​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​ទេសចរណ៍​ស្តី​ពី​ការ​កសាង​កោះ​បាលី​ថ្មី​ចំនួន​១០ ហើយ​សង្ឃឹម​អាច​គួប​ផ្សំ​ជា​មួយ​កាលានុវត្ត​ភាពថ្មី​ដែល​បាន​បង្ហាញ​ចេញ​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​ក្នុង​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​លើ​វិស័យ​នានា​រវាង​ឥណ្ឌូនេស៊ី​និង​ចិន​ក្រោម​គំនិត​ផ្តួច​ផ្តើម​ខ្សែ​ក្រវាត់​មួយ​ផ្លូវ​មួយ សំដៅ​ទាក់​ទាញ​ទេស​ចរ​ចិន​កាន់​តែ​ច្រើន។​

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ