អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួងការបរទេស​ចិន​៖ ​ស្វាគមន៍​ប្រទេស​នៅ​អាមេរិកឡាទីន​សកម្មចូលរួម​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​ស្តីពី​យុទ្ធសាស្ត្រ​ខ្សែក្រវាត់មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ
2017-05-19 16:20:40  cri  Web Editor:Liu
ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា លោកស្រីHuaChunyingអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងថា ភាគីចិនសូមស្វាគមន៍ប្រទេសនៅអាមេរិកឡាទីនសកម្មចូលរួមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិស្តីពីខ្សែក្រវាត់មួយនិងផ្លូវមួយ ដើម្បីឲ្យគំនិតផ្តួចផ្តើមស្តីពីយុទ្ធសាស្ត្រខ្សែក្រវាត់មួយនិងផ្លូវមួយមានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសនិងតំបន់កាន់តែច្រើន និងជំរុញឲ្យពិភពលោកកាន់តែមានភាពរុងរឿងនិងប្រកបដោយស្ថិរភាព៕
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ