នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ហ្សកហ្ស៊ី​មានប្រសាសន៍ថា​ ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្មសេរី​រវាង​ប្រទេស​ចិន​និង​ហ្សកហ្ស៊ី​នឹង​ជំរុញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​​របស់​ហ្សកហ្ស៊ី
2017-05-19 16:19:16  cri  Web Editor:Liu

    ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ​លោក​Kvirikashvili​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ហ្សកហ្ស៊ី​បាន​ថ្លែង​នៅ​ទីក្រុង​ប៊ីលីស៊ីថា​ ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​រវាង​ហ្សកហ្ស៊ី​និង​ប្រទេស​ចិន​ដែល​ទើប​​ចុះហត្ថលេខា​គឺ​មាន​សារសំខាន់ណាស់ ​ដែល​នឹង​ជួយ​ហ្សកហ្ស៊ី​ឲ្យ​កៀគេរ​ប្រមូល​ប្រាក់​ទុន​បរទេស​កាន់តែ​ច្រើន​ ​ថែមទាំង​ដើម្បី​ជំរុញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​ជាតិ​៕

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ