លោក Yang Jiechi ផ្តល់បទសម្ភាសន៍អំពីវេទិកាកំពូលសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​ស្តីពី​យុទ្ធសាស្ត្រ​ខ្សែក្រវាត់មួយនិង​ផ្លូវមួយរបស់ប្រព័ន្ធសារព័ត៌មាន
2017-05-18 17:16:25  cri  Web Editor:Wang

    ថ្ងៃទី ១៧ ខែ ឧសភា លោក Yang Jiechi  សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការរដ្ឋចិន​បាន​ផ្តល់បទសម្ភាសន៍​​​​​​ដល់ប្រព័ន្ធសារព័ត៌មាននៅសណ្ឋាគាររដ្ឋ DiaoYu tai ដើម្បីបង្ហាញសមិទ្ធផលដែលទទួលបានវេទិកាកំពូលសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​ស្តីពី​យុទ្ធសាស្ត្រ​ខ្សែក្រវាត់មួយនិង​ផ្លូវមួយ ។ 

    លោកបាន​ថ្លែង​ទៀតថា ភាគី​ចិន​បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ​រៀបចំវេទិកាកំពូលនេះក្នុងគោលបំណងប្រមូលផ្តុំមតិឯកភាពរួមបន្ថែមទៀត​​ ដើម្បីបង្កើនការតភា្ជប់នៃយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ ធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនង​មានភាពកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ សំដៅសម្រេចបាននូវការផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់គ្នានិងឈ្នះ-ឈ្នះ ។ឥឡូវអាចនិយាយបានថា ​យើងសម្រេចបាននូវគោលដៅដែលរំពឹងទុករួចហើយ ។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ