ថ្នាក់​ដឹក​នាំបរទេសកោតសរសើរចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រ"ខ្សែក្រវាត់មួយនិង​ផ្លូវ​មួយ"​ផ្តល់​ផល​វិជ្ជមាន​​សម្រាប់សតវត្ស​នេះ ហើយនិងផ្តល់ប្រយោជន៍​ទូទាំងពិភពលោក
2017-05-15 17:21:18  cri  Web Editor:Wang
ព្រឹកថ្ងៃទី ១៤ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ កិច្ចប្រជុំពេញអង្គជាន់ខ្ពស់នៃវេទិកាកំពូលសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរាជាតិស្តីពីយុទ្ធសាស្ត្រ"ខ្សែក្រវាត់មួយនិង​ផ្លូវ​មួយ"បានបើកធ្វើ ។ ថ្នាក់​ដឹក​នាំបរទេសជាច្រើនដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកនេះ​បានវាយតម្លៃយ៉ាងខ្លាំង​​ចំពោះផ្តល់ផល​វិជ្ជមាននិង​សារៈសំខាន់​នៃគំនិត​ផ្តួចផ្តើមស្តីពីយទ្ធសាស្ត្រ"ខ្សែក្រវាត់មួយនិង​ផ្លូវ​មួយ" ហើយបាន​សម្គាល់​ថា គំនិត​ផ្តួចផ្តើមនេះ​នឹងផ្តល់ផែនការ​ច្បាស់លាស់​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​របស់ប្រទេសនានា ដើម្បីបង្កើតឱកាសសម្រាប់កសាងភាពសុខុដុមរមនាជូនភាពប្រជាជន សំដៅបំពេញបន្ថែម​កម្លាំង​សក្តានុពល​ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ។ 
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ