ក្នុង​សន្និសីទ​ក្រោម​ប្រធានបទ​ស្តីពី​"ការ​ប្រាស្រ័យទាក់​ទង​​អំពី​គោលនយោបាយ​"​មាន​ពិធី​​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ចំនួន ៣២
2017-05-15 15:50:52  cri  Web Editor:Zhai

     ក្នុង​សន្និសីទក្រោម​​ប្រធានបទ​ស្តីពី​"ការ​ប្រាស្រ័យទាក់​ទង​​អំពី​គោលនយោបាយ​"​នៃ​​វេទិកា​កំពូលសម្រាប់​​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិស្តី​ពី​យុទ្ធសាស្រ្ត​ខ្សែក្រវាត់​មួយនិង​ផ្លូវ​មួយ​ដែលបាន​បើក​ធ្វើ​​នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី ១៤ ខែ​ឧសភា ។​ ភ្ញៀវ​កិតិ្តយស​ដែល​អញ្ជើញ​មក​ចូលរួម​សន្និសីទ​បាន​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​ឯកសារ​ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ទ្វេភាគី​និង​ពហុភាគី ព្រម​ទាំង​​គម្រោង​សហប្រតិបត្តិការ​នៃ​សហគ្រាស​ចំនួន ៣២ ដែល​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំង​នេះ​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ប្រទេស​ចំនួន ១៨ និង​អង្គការ​អន្តរជាតិ​ចំនួន ៨ ៕

 

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ