លោក​វ៉ាងអ៊ី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការ​បរទេស​ចិន​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជា​មួយ​រដ្ឋមន្រ្តី​ការ​បរទេស​ថៃ​និង​កេនីញ៉ា
2017-05-15 15:48:33  cri  Web Editor:Zhai

      ថ្ងៃ​ទី ១៣ ខែឧសភា លោក​វ៉ាងអ៊ី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការ​បរទេស​ចិន​បាន​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជា​មួយ​លោក​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការ​បរទេស​ថៃ​និង​លោក​ស្រី​​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការ​បរទេស​កេនីញ៉ា​ដែល​អញ្ជើញ​មក​ចូលរួម​វេទិកា​កំពូលសម្រាប់​​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិស្តី​ពី​យុទ្ធសាស្រ្ត​ខ្សែក្រវាត់​មួយនិង​ផ្លូវ​មួយ​នៅ​ក្រុង​ប៉េកាំង​៕

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ