លោក Xi Jinping ប្រធានរដ្ឋចិន​​អញ្ជើញ​ទៅ​ចូលរួមកិច្ចជំនួប​លើក​ទី ៧ ​នៃ​អ្នក​ដឹកនាំ​ក្រុមប្រទេស BRICS និង កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី ១៥ ​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​ប្រមុខរដ្ឋ​-​រដ្ឋាភិបាល​នៃ​ប្រទេស​ជា​សមាជិក​អង្គការ​សហប្រតិបត្តិការ​សៀងហៃ​ ​
2015-07-04 11:42:59  cri  Web Editor:Deng Qian
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ