ប្រជាជន​នៅ​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ពិភពលោក​ទាំង​មូល​ចូល​រួម​សកម្មភាព​ហែល​ទឹក​ឆ្នាំ​ថ្មី​សកល​

ប្រជាជន​ចិន​នៅ​គ្រប់​ទីកន្លែង​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​អបអរសាទរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​ឆ្នាំ​សកល​២០១៤​ដោយ​ក្តីសប្បាយ​រីករាយ

Selfie of USA Astronaut in Space station ​

ពិធី​អបអរ​បុណ្យ​ណូអ៊ែល​​ឆ្នាំ ២០១៣ ​ ​ខុស​គ្នា​របស់​គ្រប់​ទី​កន្លែង​លើ​ពិភពលោក​​​

ថ្ងៃ​មុន​បុណ្យ​ណូអ៊ែល​នៅ​ក្រុង​ប៉ារីស​

អ្នក​របាំ​បាលេ​អាមេរិក​មាន​ផ្ទៃពោះ​៣៩​សប្តាហ៍​តែ​នៅ​តែ​រាំ​របាំ​ទៀត

​ក្រុង​អព្ទ​ឡុងដ៏​​

​រូបថត​វិទ្យាសាស្ត្រ​ឆ្នាំ ២០១៣ ​ដែល​ទស្សនិកជន​ចូលចិត្ត​បំផុត​

​ Pope Francis​ ​- ​ឥស្សរជន​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៣ ​​ទស្សនាវដ្តី TIME ​
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ