​ក្រុង​អព្ទ​ឡុងដ៏​​
2013-12-12 16:37:39  cri  Web Editor:Deng Qian

ថ្ងៃទី១១​ ខែធ្នូ​ឆ្នាំ២០១៣ ​តាម​ម៉ោង​តំបន់ ​ក្រុង​ឡុងដ៏​ប្រទេស​អង់គ្លេស​រង​ការឡោមព័ទ្ធពីអព្ទខ្លាំង​។

 

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ