សាស្រ្តាចារ្យជំនាញសេដ្ឋកិច្ចចាត់ទុកថា ស្ថេរភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនបានជះឥទ្ធិផលល្អ​ដល់ការអភិវឌ្ឍកម្ពុជា​

អ្នកសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​នៅ​កម្ពុជា​រំពឹងថា ​មហាសន្និបាត​សភាទាំងពីរ​នៃ​ប្រទេសចិន​ឆ្នាំ២០១៧​នឹង​ផ្តោតសំខាន់​លើ​ការជំរុញ​សេដ្ឋកិច្ចចិន​ឲ្យ​កាន់តែ​រីកចម្រើន​
ព័ត៌មាន
• សិក្ខា​សាលា​ស្តីពី​សកម្ម​ភាព​ប្រមូល​ផ្តុំ​យក​បទ​សម្ភាសន៍​នៃ​ដំណើរ​ទៅ​កាន់​ស្រុក​ផាន​របស់​អ្នក​សារ​ព័ត៌​មាន​អាស៊ាន​នៃ​វិទ្យុ​អន្តរ​ជាតិ​ចិន​បាន​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​នៅ​អាគារ​រដ្ឋ​បាល​ស្រុក​ផាន​នៃ​ក្រុង​លីវ​ផាន​ស៊ុយ​ខេត្ត​គុយ​ចូវ​ប្រទេស​ចិន​
• ចំណាប់អារម្មណ៍​របស់​ឯកឧត្តម ​ជា ច័ន្ទបរិបូរណ៍ ​រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​កម្ពុជា​ចំពោះ​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​តាម​ផ្លូវសូត្រ​នៅ​ក្រុង ​Zheng ​zhou ​និង​សកម្មភាព​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​ទីក្រុង​ចឹងចូវ​ទៅកាន់​បរទេស​
• (វីដេអូ)​អំពី​ទីក្រុង​នៃ​ប្រទេសចិន​
• (វីដេអូ)​អំពី​សមិទ្ធផល​ដែលជា​ជំនួយ​ពី​ប្រទេសចិន​
• (វីដេអូ)​អំពី​ប្រទេសចិន​
• (វីដេអូ)​អំពី​អាហារ​ឆ្ងាញ់​របស់​ប្រទេសចិន​
• (វីដេអូ)​អំពី​ទំនាក់ទំនង​ប្រទេសចិន​និង​កម្ពុជា​
• (វីដេអូ)អំពី​ក្រុមហ៊ុន​ប្រទេសចិន​
• (វីដេអូ)អំពី​ភាពយន្តចិន​
• សិក្ខា​សាលា​ស្តីពី​សកម្ម​ភាព​ប្រមូល​ផ្តុំ​យក​បទ​សម្ភាសន៍​នៃ​ដំណើរ​ទៅ​កាន់​ស្រុក​ផាន​របស់​អ្នក​សារ​ព័ត៌​មាន​អាស៊ាន​នៃ​វិទ្យុ​អន្តរ​ជាតិ​ចិន​បាន​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​នៅ​អាគារ​រដ្ឋ​បាល​ស្រុក​ផាន​នៃ​ក្រុង​លីវ​ផាន​ស៊ុយ​ខេត្ត​គុយ​ចូវ​ប្រទេស​ចិន​
More>>
• ចំណាប់អារម្មណ៍​របស់​ឯកឧត្តម ​ជា ច័ន្ទបរិបូរណ៍ ​រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​កម្ពុជា​ចំពោះ​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​តាម​ផ្លូវសូត្រ​នៅ​ក្រុង ​Zheng ​zhou ​និង​សកម្មភាព​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​ទីក្រុង​ចឹងចូវ​ទៅកាន់​បរទេស​
More>>