សុន្ទរកថា​របស់​លោក Xi Jinping ​ប្រធានរដ្ឋ​ចិន​ដែល​ថ្លែង​នៅ​ទីស្តីការ​គណកម្មាធិការ​កិច្ចការ​ពិភពលោក​ក្នុង​​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​(2014-09-18)
2014-09-18 15:50:12  cri  Web Editor:Deng Qian

[ NEWS EN]

ចុចរូបថតនេះ​​អាន​អាន​ព័ត៌មាន​កាន់តែ​ច្រើន​នៃ​ដំណើរទស្សនកិច្ច​របស់​លោក ស៊ី ជីនភីង លើកនេះ ដែល​​ផ្សាយ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស។


1 2
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ