សុន្ទរកថា​របស់​លោក Xi Jinping ​ប្រធានរដ្ឋ​ចិន​ដែល​ថ្លែង​នៅ​ទីស្តីការ​គណកម្មាធិការ​កិច្ចការ​ពិភពលោក​ក្នុង​​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​(2014-09-18)
2014-09-18 15:50:12  cri  Web Editor:Deng Qian
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ