ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

习主席讲话专题_fororder_1200
  • លោក​ស៊ី ជីនភីងគូស​បញ្ជាក់​ថា គ្មាន​កម្លាំង​ណា​មួយ​អាច​រារាំង​​​ប្រជាជន​ចិន​ក្នុង​ការ​បោះ​ជំហាន​​ទៅ​សម្រេច​សុបិនរបស់​ខ្លួន​នោះ​ឡើយ​_fororder_1072961562

    លោក​ស៊ី ជីនភីងគូស​បញ្ជាក់​ថា គ្មាន​កម្លាំង​ណា​មួយ​អាច​រារាំង​​​ប្រជាជន​ចិន​ក្នុង​ការ​បោះ​ជំហាន​​ទៅ​សម្រេច​សុបិនរបស់​ខ្លួន​នោះ​ឡើយ​

  • លោក Xi Jinping ​ប្រធាន​រដ្ឋចិន​បានថ្លែងថា​ សង្គម​និយម​ដែល​មានលក្ខណៈ​ពិសេស​របស់​ចិន​ចូល​យុគ​សម័យថ្មី​​_fororder_习专题2

    លោក Xi Jinping ​ប្រធាន​រដ្ឋចិន​បានថ្លែងថា​ សង្គម​និយម​ដែល​មានលក្ខណៈ​ពិសេស​របស់​ចិន​ចូល​យុគ​សម័យថ្មី​​