លោក Li Keqiang នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទអ្នកដឹកនាំ"10+3"លើកទី១៨​
2015-11-22 10:40:07  cri  Web Editor:Sun Lingling
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ