លោក Li Keqiang នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទអ្នកដឹកនាំចិន-អាស៊ានលើកទី១៨​
2015-11-22 10:35:02  cri  Web Editor:Sun Lingling
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ