លោក​ស៊ីជីនភីង ប្រធានរដ្ឋ​ចិន​គូសបញ្ជាក់​ថា បង្កើន​ល្បឿន​កសាង​ប្រព័ន្ធ​ច្នៃប្រឌិត​ថ្មី​ដែល​មាន​កងទ័ព​និង​ជនស៊ីវិល​រួមផ្សំគ្នា ដើម្បី​ផ្តល់ការ​ទ្រទ្រង់​ខាង​វិទ្យាសាស្ត្រ​និង​បច្ចេកវិទ្យា​ដ៏ខ្លាំង​ដល់​ការកសាង​កងទ័ព​ប្រទេសយើង
2017-03-13 11:02:09  cri  Web Editor:Xu Xiaoxia
    រសៀល​ថ្ងៃ​ទី ១២ ខែមីនា ពេល​អញ្ជើញ​ចូលរួម​សន្និសីទ​ពេញអង្គ​នៃ​គណៈប្រតិភូ​កងទ័ព​រំដោះ​ប្រជាជនចិន​នៃ​មហាសន្និបាត​លើកទី ៥ របស់​សភាតំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាល​ទី ១២ លោក​ស៊ីជីនភីង ប្រធាន​រដ្ឋចិន​បាន​គូសបញ្ជាក់ថា អនុវត្ត​យុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍ​ដែល​មាន​កងទ័ព​និង​ជនស៊ីវិល​រួមផ្សំគ្នា​ដោយ​ស៊ីជម្រៅ ជំរុញ​កត្តាសំខាន់​នៃ​មូលដ្ឋាន​វិទ្យាសាស្ត្រនិង​បច្ចេកវិទ្យា​នៃ​កងទ័ព​និង​ជនស៊ីវិល​រួមផ្សំគ្នា ខិតខំ​ជំរុញ​ការធ្វើឲ្យ​កងទ័ព​ខ្លាំងពូកែ​ដោយ​វិទ្យាសាស្ត្រ​និង​បច្ចេកវិទ្យា ប្រកាន់ខ្ជាប់​ការយក​កម្លាំងប្រយុទ្ធ​ពីក្នុង​ការច្នៃប្រឌិតថ្មី​ដោយ​វិទ្យាសាស្ត្រ​និង​បច្ចេកវិទ្យា ដើម្បី​ផ្តល់​ការទ្រទ្រង់​ខាង​វិទ្យាសាស្ត្រ​បច្ចេកវិទ្យា​ដ៏ខ្លាំង​ដល់​ការកសាង​កងទ័ព​ប្រទេសយើង ៕
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ