អ្នក​ដឹក​នាំ​អាស៊ាន​បាន​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​សេចក្តី​ប្រកាស​គូឡាលំពួរ​ដោយ​​បាន​ប្រកាស​ថា​សហគមន៍​អាស៊ាន​នឹង​បង្កើត​ឡើង​នៅ​ដំណាច់​ឆ្នាំ​នេះ
2015-11-22 14:43:49  cri  Web Editor:Zheng Lei

      សន្និសីទ​កំពូល​អាស៊ាន​លើក​ទី​២៧​ព្រម​និង​សន្និសីទ​អ្នក​ដឹក​នាំ​មួយ​ចំនួន​បាន​បើក​ធ្វើ​នៅ​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​ពីថ្ងៃ​ទី​១៨​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៣​ខែ​វិច្ឆិកា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២២​ខែ​វិច្ឆិកា នៅ​ទី​ក្រុង​គូឡាលំពួរ អ្នក​ដឹក​នាំ​ប្រទេស​ជា​សមាជិក​អាស៊ាន​១០​បាន​រួម​គ្នា​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​សេចក្តី​ប្រកាសគូឡាលំពួរ​ស្តីពី​ការ​កសាង​សហគមន៍​ឲ្យ​រួច​រាល់​អាស៊ាន​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៥​និង​សេចក្តី​ប្រកាស​គូឡាលំពួរ​ស្តី​ពី​អាស៊ាន​បោះ​ជំហាន​ទៅ​កាន់​ឆ្នាំ​២០១៥៖សាមគ្គី​​គ្នា​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង ហើយ​ប្រកាស​ថា សហគមន៍​អាស៊ាន​នឹង​បង្កើត​ឡើង​ជា​ផ្លូវ​ការ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣១​ខែ​ធ្នូ​ឆ្នាំ​នេះ ដោយ​ក្នុង​ពេល​ដំណាល​គ្នា​នេះ ក៏​បាន​កំណត់​ផែនទី​មាគ៌ា​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ាន​ឆ្នាំ​២០២៥​ផង​ដែរ។

     បន្ទាប់​មក ក្នុង​ពេល​ថ្លែង​សុន្ទរកថា លោក​ណាជីព​នាយករដ្ឋមន្រ្តី​ម៉ាឡេស៊ី​បាន​បង្ហាញ​ថា នៅ​ក្រោម​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​តំបន់​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​អាស៊ាន បច្ចុប្បន្ន ប្រទេស​នានា​បាន​លុប​បំបាត់​ចោល​ជា​មូលដ្ឋាន​នូវ​របាំង​ពន្ធ​គយ នេះ​គឺ​បាន​សេចក្តី​ថា របរ​ផលិតកម្ម​​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន​នឹង​កាន់​តែ​មាន​កម្លាំង​ប្រកួត​ប្រជែង​ក្នុង​ទី​ផ្សារ​អន្តរជាតិ។ប៉ុន្តែ ក្នុង​ពេល​ជា​មួយួ​គ្នា​នេះ ប្រទេស​ជា​សមាជិក​អាស៊ាន​នានា​នៅ​ត្រូវ​ការ​លុប​បំបាត់​ចោល​ថែម​មួយ​កម្រិត​ទៀត​នូវ​របាំង​ដែល​នៅ​តែ​រារាំង​ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋកិច្ច​នោះ ហើយ​ធ្វើ​កិច្ច​សហ​ប្រតិបត្តិការ​ឲ្យ​បាន​ជ្រាលជ្រៅ​ដើម្បី​ត្រួសត្រាយ​អនាគត​សេដ្ឋកិច្ច​ឲ្យ​បាន​កាន់​តែ​ទូលំ​ទូលាយ។

 

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ