ពិធី​អបអរ​ព្រះជន្មាយុ​​ព្រះមហាក្សត្រីយានី​ប្រទេស​អង់គ្លេស​
2014-06-15 15:36:59  cri  Web Editor:Deng Qian

ថ្ងៃ​ទី ១៤  ខែ​មិថុនា តាម​ម៉ោង​តំបន់  ​ប្រទេស​អង់គ្លេស​បាន​ធ្វើ​ពិធី​អបអរ​ព្រះជន្មាយុ​ ៨៨ ​ព្រះវស្សា​របស់​ព្រះអង្គ​ម្ចាស់​ Her Majesty Queen Elizabeth II ​ព្រះមហាក្សត្រីយានី​អង់គ្លេស​នៅ​ទី​ក្រុង​ឡង់ដ៏។​

ថ្ងៃ​ទី ១៤  ខែ​មិថុនា តាម​ម៉ោង​តំបន់  ​ប្រទេស​អង់គ្លេស​បាន​ធ្វើ​ពិធី​អបអរ​ព្រះជន្មាយុ​ ៨៨ ​ព្រះវស្សា​របស់​ព្រះអង្គ​ម្ចាស់​ Her Majesty Queen Elizabeth II ​ព្រះមហាក្សត្រីយានី​អង់គ្លេស​នៅ​ទី​ក្រុង​ឡង់ដ៏។​

 

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ