​ឡាន​ម៉ាស៊ីន​ថត​រូប​នៅ​ក្រុង​ប៉ារីស​ប្រទេស​បារាំង
2014-03-20 15:41:39  cri  Web Editor:Deng Qian
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ