ការប្រកួត​កីឡា​ប៉ារាឡាំពិក​រដូវ​រងា​លើក​ទី ១១ ​បាន​សម្ពោធ​បើកើ​នៅ​ក្រុង​សូឈី ​
2014-03-08 14:09:32  cri  Web Editor:Deng Qian

      យប់​ថ្ងៃ​ទី ៧ ​ខែមីនា ​ការប្រកួត​កីឡា​ប៉ារាឡាំពិក​រដូវ​រងា​លើក​ទី ១១ ​បាន​សម្ពោធ​បើក​នៅ​ក្រុង​សូឈី​ប្រទេស​រុស្ស៊ី។​ កីឡាករ​ជិត ៥៥០ រូប​ដែល​មក​ពី​ប្រទេស​និង​តំបន់​ ៤៥ ​បាន​ចូលរួម​ការប្រកួត​លើក​នេះ៕

 

 

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ