គ្រប់​ទី​កន្លែង​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​បាន​តុបតែង​លំអរ​ថ្មី​ដើម្បី​ទទួល​អំណរ​បុណ្យចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​ប្រពៃណី​ចិន
2014-01-29 17:33:46  cri  Web Editor:Li Zhanjing

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ