ទេសភាព​ស្រស់​ស្អាត​នៅ​ស្ពាន​Golden Gate ​នា​ទ្រីក្រុង​ Los Angeles​ប្រទេស​អាមេរិក
2014-01-29 16:17:24  cri  Web Editor:Li Zhanjing

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ