តំបន់ អភិរក្ស មួយ​នៅ​ខេត្ត​Sichuan​ថត​បាន​រូបភាព​ខ្លាឃ្មុំ​ផេនដា​ព្រៃ
2014-01-28 15:53:22  cri  Web Editor:Li Zhanjing

\

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ