រដ្ឋ​California​ប្រទេស​អាមេរិក​ធ្វើ​ពិធី​ដង្ហែ​រថយន្ត​ផ្កាកូឡាប
2014-01-02 16:20:43  cri  Web Editor:Li Zhanjing

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ