ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ក្រុងYulinភូមិភាគស្វយ័តជនជាតិជួងក្វាំងស៊ី៖តំបន់ទេសភាពភ្នំDuqiaoដែលមានពពកព័ន្ធជុំវិញ
2023-04-18 15:05:27cri
Share with:

    ថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ នៅក្រុងYulinភូមិភាគស្វយ័តជនជាតិជួងក្វាំងស៊ី តំបន់ទេសភាពភ្នំDuqiaoមានពពកព័ន្ធជុំវិញ ទេសភាពសណ្ឋានដីDanXiaនៅភ្នំDuqiaoតភ្ជាប់ជាមួយទេសភាពសមុទ្រពពក ស្អាតដូចជាគំនូរមួយផ្ទាំង៕

អ្នកបកប្រែ:刘妍
ប្លុកពិសេស