ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ទេសភាពរដូវផ្ការីកជំរុញ"សេដ្ឋកិច្ចរដូវផ្ការីក"
2023-04-18 16:47:30cri
Share with:

ក្លិនក្រអូបនៃផ្កាក្នុងរដូវផ្ការីក ភាពស្រស់ស្អាតនៃទេសភាពរដូវផ្ការីកនិងភាពស្រស់នៃបន្លែនារដូវផ្ការីក... ខណៈពេលប្រជាជនបានដកបទពិសោធជាមួយ "រដូវផ្ការីក" ដូចជា "ការទស្សនាផ្កាក្នុងរដូវផ្ការីក" និង "ការដើរលេងនិងបោះជំរំក្នុងរដូវផ្ការីក" ក៏បានផ្តល់កម្លាំងចលករដល់ "សេដ្ឋកិច្ចរដូវផ្ការីក"ផងដែរ ។អ្នកបកប្រែ:王幸
ប្លុកពិសេស