ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

កិច្ចប្រជុំលើកទីមួយនៃមហាសន្និបាតលើកទីមួយនៃសភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិននីតិកាលទី ១៤ បានបោះឆ្នោតនិងអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចិត្តស្តីពីគម្រោងកំណែទម្រង់ចំពោះក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការរដ្ឋចិន
2023-03-10 16:22:10cri
Share with:

      ព្រឹកថ្ងៃទី ១០ ខែមីនា កិច្ចប្រជុំលើកទីមួយនៃមហាសន្និបាតលើកទីមួយនៃសភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិននីតិកាលទី ១៤ បានបោះឆ្នោតនិងអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចិត្តស្តីពីគម្រោងកំណែទម្រង់ចំពោះក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការរដ្ឋចិន៕

 

អ្នកបកប្រែ:王昭君
ប្លុកពិសេស