ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

អ្នកសម្អាតដីសើម
2022-11-11 15:50:20cri
Share with:

      


       ទីក្រុងWu Han ស្ថិតនៅដីសើម  និងជាទីក្រុងមួយ ក្នុងចំណោម៤៣ក្រុងនៃ“ទីក្រុងដីសើមអន្តរជាតិ”នៅលើពិភពលោក។  រឿងភាពយន្តជាឯកសារនេះរៀបរាប់អំពីពួកសត្វនៅតំបន់ដីសើមតូចៗគ្រប់ប្រភេទនៃទីក្រុងWuHan

អ្នកបកប្រែ:冯辉
ប្លុកពិសេស