ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

សម្រស់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិរបស់ប្រទេសចិន
2022-06-10 15:18:38cri
Share with:

ភ្នំ Tianshan ស៊ីនជាំង តំបន់ Kekexili និងតំបន់ទន្លេបីហូរស្របគ្នា... ពួកវាគឺ ជាទេសភាពធម្មជាតិរបស់ប្រទេសចិនដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិពិភពលោក។ គិតរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន ប្រទេសចិនមានបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិពិភពលោកចំនួន ១៤ និងបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ និងវប្បធម៌ពិភពលោកចំនួន ៤ ។ ថ្ងៃទី ១១ ខែមិថុនា គឺជាទិវាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ និងធម្មជាតិរបស់ចិន ។ តោះទៅមើលទេសភាពបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិមួយចំនួនរបស់ប្រទេសចិនទាំងអស់គ្នា  ។អ្នកបកប្រែ:李庆莉
ប្លុកពិសេស