ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ប្រទេសចិនចេញផ្សាយផែនការអភិវឌ្ឍថាមពលកអាចកើតឡើងវិញ"សម្រាប់ផែនការប្រាំឆ្នាំទី ១៤ "
2022-06-02 17:31:26cri
Share with:

នៅថ្ងៃទី ១ ខែមិថុនា ប្រទេសចិនបានចេញផ្សាយផែនការអភិវឌ្ឍថាមពលកអាចកកើតឡើងវិញ"សម្រាប់ផែនការប្រាំឆ្នាំទី ១៤ " ។"ផែនការ" បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានៅឆ្នាំ ២០២៥ បរិមាណប្រើប្រាស់សរុបនៃថាមពលកកើតឡើងវិញនឹងឈានដល់ប្រហែល ១ ពាន់លានតោននៃធ្យូងថ្មស្តង់ដារ; បរិមាណផ្តគ់ផ្គង់ថាមពលអគ្គីសនីប្រចាំឆ្នាំដោយថាមពលអាចកើតឡើងវិញនឹងឈានដល់ប្រហែល ៣.៣ ទ្រីលានគីឡូវ៉ាត្រនិងបរិមាណផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដើរដោយថាមពលខ្យល់និងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងកើនឡើងទ្វេដង។"ផែនការ" បាន បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាវាចាំបាច់ត្រូវពន្លឿនការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់នូវថាមពលអាចកកើតឡើងវិញ។ ក្នុងអំឡុងពេល "ផែនការប្រាំឆ្នាំទី ១៤" ពន្លឿនការកសាងប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាតនៅតាមជនបទដោយផ្អែកលើថាមពលអាចកកើតឡើងវិញ ដើម្បីជួយដល់ការអភិវឌ្ឍជនបទ។

អ្នកបកប្រែ:王幸
ប្លុកពិសេស