ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

កម្រិតសូចនាករស្នូលនៃសុខភាពស្រ្តីនិងកុមារបស់ប្រទេសចិនឈរនៅលំដាប់ឈានមុខក្នុងចំណោមប្រទេសចំណូលកមធ្យមនិងខ្ពស់នៅទូទាំងពិភពលោក
2022-05-31 11:43:16cri
Share with:

      គណៈកម្មាធិការជាតិសុខាភិបាលចិនបានឱ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភាថា ចាប់ពីឆ្នាំ២០១១ដល់ឆ្នាំ២០២១ អត្រាគ្រប់គ្រងសុខភាពរបស់កុមារចិនបានរក្សាក្នុងកម្រិតលើសពី ៩០% សូចនាករស្នូលនៃសុខភាពស្រ្តីនិងកុមារដូចជាអត្រាស្លាប់របស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងពេលឆ្លងទន្លេ អត្រាស្លាប់របស់កុមារអាយុក្រោម ៥ ឆ្នាំនិងទារកបានត្រូវកាន់បន្ថយយ៉ាងច្រើន ដែលបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ឈានមុខក្នុងចំណោមប្រទេសចំណូលមធ្យមនិងខ្ពស់នៅទូទាំងពិភពលោក។

      តួលេខស្ថិតិបង្ហាញឱ្យឃើញថា ឆ្នាំ ២០២១ អត្រាស្លាប់របស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងពេលឆ្លងទន្លេ ទារក កុមាអាយុក្រោម ៥ ឆ្នាំបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម ១៦.១ ភាគសែន ៥ ភាគពាន់ និង ៧.១ ភាគពាន់៕

អ្នកបកប្រែ:王昭君
ប្លុកពិសេស