ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

តារាងកម្មវិធី (ម៉ោង​នៅ​ភ្នំពេញ​)
时间
播出语种
节目内容
周一至周五
周六
周日
06:00-07:00
柬埔寨语金边直播
《早间资讯》(60分)       អរុណសួស្ដី
07:00-09:00
《时尚生活》(120分)         ជីវិតទាន់សម័យ
09:00-10:00
《职场人生》(60分)        បំណិនការងារ
10:00-12:00
《空中卡拉OK》(120分) ខារ៉ាអូខេ
12:00-14:00
《谈笑人生》(120分)         រីករាយនឹងជីវិត
14:00-16:00
《音乐下午茶》(120分)   ទឹកតែតន្ត្រី
16:00-18:00
《中柬双行线》(120分)       នីហាវកម្ពុជាចិន
18:00-19:00
《环球资讯》(60分)             ព័ត៌មានពិភពលោក
19:00-20:00
柬埔寨语录播(北京)
新闻(15分)
ព័ត៌មាន
《与你同行》《音悦天》
ធ្វើដំណើរជាមួយអ្នក
新闻(15分)
ព័ត៌មាន
《为您服务》(25分)
ចំណេះដឹងទូទៅ
《汉语Studio》(20分)
រៀនភាសាចិនប្រចាំថ្ងៃ
新闻(15分)
ព័ត៌មាន
《听众之友》(25分)
ចំណេះដឹងទូទៅ
《汉语Studio》(20分)
រៀនភាសាចិនប្រចាំថ្ងៃ
20:00-21:00
 
新闻(15分)
ព័ត៌មាន
《故事汇》(25分)
និទានរឿង
《汉语Studio》(20分)
រៀនភាសាចិនប្រចាំថ្ងៃ
新闻(15分)
ព័ត៌មាន
《欢乐周末》(45分)
រីករាយចុងសប្តាហ៍
新闻(15分)
ព័ត៌មាន
《华语歌曲风行榜》
Top 10 បទចម្រៀងភាសាចិន
21:00-22:00
柬埔寨语金边直播
《文化视点》(60分)          ទស្សនៈវប្បធម៌
22:00-24:00
  《晚安金边》(120分)           រាត្រីសួស្ដី
មិនទាន់​មានតារាងកម្មវិធី
ពិធីករពិធិការិនី ច្រើនទៀត  >