• កិច្ច​ប្រជុំ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៧នៃ​វេទិកា​បូអាវ​អាស៊ី​​បាន​បើក​ធ្វើ​នៅ​ក្រុងបូអាវ​ខេត្ត​ហៃណាន​ប្រទេស​ចិន​​ 2017YY03MM25DD
• មគ្គទេសក៍​នៃ​ប្រព័ន្ធ​សារ​ព័ត៌មាន​ចិន​និង​បរទេស​ចំនួន​២១​រូប​ជួបជុំ​គ្នា​នៅ​ក្រុង​បូអាវ​​ដើម្បី​ រួម​កំណត់​ផែនទី​បង្ហាញ​ផ្លូវ​សម្រាប់​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​រវាង​ប្រព័ន្ធ​សារ​ព័ត៌មាន​ 2017YY03MM24DD
• សន្និសីទ​តុមូល​នៃ​មគ្គុទេ្ទសក៍​ប្រព័ន្ធសារព័ត៌មាន​របស់​វេទិកា​បូអាវ​បាន​រៀបចំ​ធ្វើ​នៅ​តំបន់​បូអាវ​ខេត្តហៃណាន​ប្រទេសចិន 2017YY03MM24DD
• ឯកឧត្តម​ គឹម​ គុណវឌ្ឍ​ អគ្គនាយក​​ទូរទស្សន៍​ជាតិ​កម្ពុជាបាន​ផ្តល់​បទសម្ភាស​ជាមួយ​អ្នកសារព័ត៌មាន​នៃ​វិទ្យុ​អន្តរជាតិ​ចិន​ 2017YY03MM22DD
• អភិបាលខេត្ត ​Plawan ​​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន​នឹង​អញ្ជើញ​ចូលរួមវេទិកា​អាស៊ី ​Boao ​និង​ចុះហត្ថលេខា​លើ​លិខិត​សម្តែង​បំណង​ស្តីពី​ការចងជា​ខេត្ត​មិត្តភាព​ជាមួយ​ខេត្ត ​Hai ​nan​ 2017YY03MM21DD
• អំពីសន្និសីទ​តុមូល​នៃមគ្គុទេ្ទសក៍​ប្រព័ន្ធសារព័ត៌មាន​អាស៊ី​ 2017YY03MM21DD
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ