ព័ត៌មាន​ប្រទេស​ចិន
2018-03-14 14:33:46  cri  Web Editor:Ma
អ្នកអត្ថាធិប្បាយនៃកាសែតប្រជាជនចិនចេញផ្សាយអត្ថបទអត្ថាធិប្បាយម្តងទៀតអំពីអត្ថន័យដ៏សំខាន់នៃការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ប្រទេសចិនមានផែនការបង្កើតគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងធនាគារនិងការធានារ៉ាប់រងនៃប្រទេសចិន ដើម្បីបង្កើនការបង្ការនិងគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ។ ប្រទេសចិនមានផែនការបង្កើតគណៈកម្មាធិការសុខាភិបាលនិងសុខភាពជាតិចិន ដើម្បីផ្តល់សេវាផ្នែកសុខាភិបាលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងគ្រប់ពេលដល់ប្រជាជនចិន។ ប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានវៀតណាមវាយតម្លៃយ៉ាងវិជ្ជមានចំពោះការអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគម្រោងកំណែទម្រង់ស្ថាប័ននៃក្រុមប្រក្សាកិច្ចការរដ្ឋចិន។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ