ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​សិង្ហបុរី​ប្រចាំ​នៅ​ប្រទេស​ចិន​ថែ្លងថា​ គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខ្សែក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវមួយ ​គឺ​ជា​ចំណុច​សំខាន់​នៃ​ការ​អភិវឌ្ឍ​ទំនាក់​ទំនង​រវាង​ប្រទេស​ទាំងពីរ​នា​ពេល​អនាគត​
2018-03-13 16:14:19  cri  Web Editor:Wei

    ខណៈពេល​ប្រទេស​ចិន​រៀបចំ​មហាសន្និបាត​ទាំងពីរ​នៃ​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​ លោក​​Stanley​ Loh​ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​សិង្ហបុរី​ប្រចាំ​នៅ​ប្រទេស​ចិន​បាន​ផ្តល់​បទសម្ភាសន៍​ជាពិសេស​ជា​មួយ​អ្នក​យក​ព័ត៌មាន​ចិន។លោក​បាន​កត់សម្គាល់​ថា​ គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខ្សែ​ក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​បាន​នាំមក​នូវ​ឱកាស​ថ្មី​ដល់​ប្រទេស​ចិន​និង​បណ្តាប្រទេស​នៅ​ជុំវិញ​ គឺជា​ចំ���ុច​សំខាន់​នៃ​ការ​អភិវឌ្ឍ​ទំនាក់​ទំនង​រវាង​ប្រទេស​សិង្ហបុរី​និង​ចិន​នា​ពេល​អនាគត៕​

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ